Tamasa » Lenkeran Dovlet Dram Teatri

    

"Şah və əks-səda"

                                                 Süleyman və Həmdiyyə Latipovlar  "Şah və əks-səda"           

          

 Quruluşçu rejissor :  A.Zeynalov 

 Quruluşçu rəssam :  M.Qurbanov

 Musiqi  tərtibatçısı : F.Fərəcov 

 

 

 

1-ci hissə 

 

   

 

 

 

Olanlardan-Keçənlərdən

 Ü.Hacıbəyov  "Olanlardan-Keçənlərdən"         

         

 Quruluşçu rejissor :  B.Rzayev

 Quruluşçu rəssam :  M.Cəfərov

 Musiqi  tərtibatçısı : Ü.Hacıbəyov

 

 

1-ci hissə

 

 

Sezarın qətli

A.Mədətov  "Sezarın qətli"        

         

 Quruluşçu rejissor  : B.Rzayev, İ.Həsənov

 Quruluşçu rəssam  :  M.Cəfərov

 Musiqi  tərtibatçısı Q.Fərəcov

 

 

1-ci hissə 

 

 

Yeniliklər

 

Repertuar
Tamaşalar
Aktyorlar
Bölmələr
Təqvim
Hava