Tamasa » Lenkeran Dovlet Dram Teatri

    

Məhəbbət və ölüm

                                                                        B.Rzayev  "Məhəbbət və ölüm"           

       

 Quruluşçu rejissor : B.Rzayev  

 Quruluşçu rəssam : M.Cəfərov

 Musiqi  tərtibatçısı: F.Fərəcov

 

 

1-ci hissə 

 

 

Lənkəran Xanının Vəziri

                                                         Mirzə Fətəli Axundov  "Lənkəran xanının vəziri"           

         

 Quruluşçu rejissor : İ.Həsənov

 Quruluşçu rəssam  : M.Cəfərov

 Musiqi  tərtibatçısı: F.Fərəcov 

 

 

1-ci hissə 

 

   

Mamoy kişinin yuxuları

                 V.Səmədoğlu “Mamoy kişinin yuxuları”          

        

 Quruluşçu rejissor : A.Zeynalov

 Quruluşçu rəssam  : M.Cəfərov 

 Musiqi  tərtibatçısı : F.Fərəcov

 

 

1-ci hissə 

      

 


Yeniliklər

 

Repertuar
Tamaşalar
Aktyorlar
Bölmələr
Təqvim
Hava