Repertuar » Lenkeran Dovlet Dram Teatri

    

Repertuar

Tamaşanın adı

Quruluşçu rejissor

  M.İbrahimbəyov  “Yaxşı adam”

Ə.Quliyev


 N.Xəzri  “Sən yanmasan”

Ə.Quliyev


 İ .Əfəndiyev  “Mahnı dağlarda qaldı”

M.Mürsəlov


 N.Hikmət    “Bayramın birinci günü”

M.İsmayılzadə


 Komediyalar

M.İsmayılzadə


 M.Musiyenko  “Nəsillər, eşidin”

H.Sultanov


 M.F.Axundov  “Lənkəran xanının vəziri”

H.Sultanov


 C.Cabbarlı  “Oqtay Eloğlu”

O.Qurbanov


 M.İbrahimov  “Kəndçi qızı”   

Ə.Quliyev


 Y.Qaşek   “Əsgər Şveykin macəraları”

O.Qurbanov


 A.Safronov  “Qəribə doktor”

O.Qurbanov


 S.Vurğun  “Vaqif”

H.Sultanov


 V.Şekspir  “Qış nağılı”

O.Qurbanov


 M.İbrahimbəyov  “Yaşıl qapı arxasında qadın”

O.Qurbanov


 S.Rəhman  “Toy”

B.Rzayev


 K.Qaldoni  “İki ağanın bir nökəri”

O.Qurbanov


 Ə.Haqverdiyev  “Dağılan tifaq”

M.İsmayılzadə


 İ.Əfəndiyev   “Məhv olmuş gündəliklər”

O.Qurbanov


 A.Ostrovski   “Tufan”

O.Qurbanov


 Q.İlkin  “Çətin döngələr”

O.Qurbanov


 F.Aşurov  “Tut ağacı”

O.Qurbanov


 P.Pançe  “4 əkiz”

O.Qurbanov


 M.Hüseyn  “Alov”

N.Şərifov


 L.Juxotitski    “Budapeştdən gedən qız”

O.Qurbanov


 N.B.Vəzirov  “Müsibəti Fəxrəddin”

P.Bağırov


 N.Miroşniçenko  “Üçüncü nəsil”


A.Nemətov

 İ.Əfəndiyev  “Unuda bilmirəm”

H.Əliyev


 H.Nəcəfov  “Abidə”

H.Sultanov


 S.Mixalkov  “Bahalı oğlan”

B.Rzayev


 S.Rəhman    “Əliqulu evlənir”

B.Rzayev


 İ.Hüseynov  “Bir kişi vardı”

H.Əliyev


 N.B.Vəzirov  “Hacı Qəmbər”

H.Əliyev


 Y.Əzimzadə    “Silahdaş”

H.Sultanov


 İ.Əfəndiyev  “Atayevlər ailəsi”         

O.Qurbanov


 İ.Əfəndiyev  “Atayevlər ailəsi”         

O.Qurbanov


 Anar    “Şəhərin yay günləri”   

B.Rzayev


 Əhmədxan Əbubəkir  “Dulusçu haqqında əfsanə”

H.Əliyev


 İ.Əfəndiyev  “Sən həmişə mənimləsən”

H.Əliyev


 C.Cabbarlı    “Aydın”

O.Qurbanov


 H.Razi   “Şirinliyin acısı”

H.Əliyev


 H.Ziya  “Sınaq”

H.Əliyev


 M.Əliyev  “Prokuror”

B.Rzayev


 A.Safronov  “Yerin cazibəsi”

H.Əliyev


 Ş.Aslan   “Sən kimsən, ata?”

H.Əliyev


 C.Yusifzadə “Səhər qatarı”

B.Rzayev


 H.Cavid  “Topal Teymur”

B.Rzayev


 L.Ustinov “Məhəbbətsiz şəhər”

H.Əliyev


 M.F.Axundov “Xırs quldurbasan”


B.Rzayev

 N.Vəzirov “Pəhləvanai zəmanə”

B.Rzayev


 F.Qoca   “Məhkumlar”

V.Babayev


 C.Məmmədquluzadə  “Ölülər”

B.Rzayev


 S.Rəhman “Xoşbəxtlər”


B.Rzayev

 S.Dağlı“Müflis olmuş kolleksioner”


B.Rzayev

 V.Şuşkin “Yaşamağın dadı”


V.Babayev

 V.Vişnevski “Nikbin faciə”


B.Rzayev

 R.Xəlilzadə    “Rəngli yuxu”


B.Rzayev

 S.Vurğun  “Fərhad və Şirin”

B.Rzayev


 M.Cəlal  “Bir gəncin manifesti”


K.Zöhrabov

 A.Çxeidze  “Çinari manifesti”

B.Rzayev


 M.Əliyev  “Ana fəryadı”


B.Rzayev

 J.B.Molyer  “Tartüf”


A.Kazımov

 T.Məmmədov  “Gəlin həsrəti”


M.Qurbanov


 Ü.Hacıbəyov  “Olanlardan-keçənlərdən”


B.Rzayev

 V.Mayakovski   “Taxtabiti”


K.Zöhrabov

 A.Şaiq  “Qoçpolad”


M.Musayev

 V.Hüseynov  “Yuxuda zarafat”


B.Rzayev

 F.Şiller    “Qaçaqlar”


H.Əliyev

 Ş.Xurşud    “Sakitkik olmayacaq”


B.Rzayev

 Ə.Nesin    “İntihar”


B.Rzayev

 Ş.Aslan    “Birtərəfli hərəkət”


H.Əliyev

 C.Yusifzadə    “Saray oyunları”


H.Əliyev

 T.Zülfüqarov “Kəklikli qəfəs”


H.Əsgərov

 C.Əfruz  “Gəldim ki, deyəm sevirəm”


B.Rzayev

 M.F.Axundov  “İbrahim Xəlil Kimyagər”

B.Rzayev


 İ.Əfəndiyev  “Büllur sarayda”

H.Əliyev


 E.D.Filippo  “Pul mənim, yar mənim”


H.Əsgərov


 Ə.Əylisli  “Yas yerindən reportaj”


V.Babayev

 D.İsabəyov “Varislər”


B.Rzayev

 C.Əfruz  “Qanqın böyük dalğası”


B.Rzayev

 H.Abdullayev  “Tərs gün”


B.Rzayev


                                                                                                                             Repertuar 2 ardı 

Yeniliklər

 

Repertuar
Tamaşalar
Aktyorlar
Bölmələr
Təqvim
Hava