MİRZƏYEV SUCƏDDİN » Lenkeran Dovlet Dram Teatri

    

MİRZƏYEV SUCƏDDİN

 
         
Mirzəyev Sucəddin Qiyas oğlu

      

                                            

 09 iyun 1956-ci ildə Masallı rayonun  II Yeddioymaq kəndində anadan olub.

       1973-cu ildə M. A. Əliyev adına Azərbaycan Dövlət İn cəsənət İnstitutunun dram və kino aktyorluğu fakultəsinə daxil olub.  

S.Mirzəyev  1977-ci ildə İnstitutu bitirdikdən sonra təyinatla

  N. B. Vəzirov adına Lənkəran Dövlət Dram Teatrında aktyor vəzifəsində işləyir. 

   Oynadığı tamaşalardan rollar:

S. Mixalkov  “Bahalı oğlan”  - Jora Timoxin.

H. Abbaszadə “General” – Həzi Aslanov.

H. İbsen “Kuklalar” – Doktor Rank.

L. Korsunski “Fırıldaqçı” – Ata.

Ə. Nesin “İntihar”   - Müştaq bəy.

Anar “Şəhərin yay günləri”  - Namiq.

C. Cabbarlı “Sevil”   - Balaş.

N. Nərimanov “Nadir şah”  - Şah Təhmas.

Ə. Haqverdiyev “Bəxtsiz cavan”   - Fərhad.

H. Mirələmov “Vicdanın hökmü”   - Rəhim.

H. Mirələmov “Ləyaqət”   - Kolya.

X. Murad “Ucalıq” – Mayor.

H. Mirələmov “Pənah xan Cavanşir” – Allahqulu.

A.Zeynalov “Zəncirlənmiş toy busat” –Şah.

H.Allahyarov “Bir ovuc torpaq” – Azad.

Y. Əzimzadə “Nəsrəddin”   - Nəsrəddin.

Sofoklın “Şah Edip” -  Edip

Elçin “Mənim sevimli dəlim” –Ədəbi işçi

V.Səmədoğlu “Mamoy kişinin yuxuları” – Fərhad müəllim

M.Xubai “Şeytanın oyunları” – Britannik 

L.H.Lətifovlar “Şah və əks səda” – Kral

L.Korsunski “Kələkbaz” – Oleq Koreşkov

L.H.Lətifovlar “Şah və əks səda” – Kral

Ş.Perro “Qırmızı Papaq” – Piri baba

N.B.Vəzirov “Milyonçu dilənçi” – Əşrəf bəy

Ə.Vəlioğlu “Əsrlərin harayı” – Harpaq

M.F.Axundzadə “Hacı Qara” – Hacı Qara

 

       Oynadığı bəddi filmlər və serialları:

 “Susmuş Vicdan”  - Azərbaycanlı əsir

 “Sevginin göz yaşları” – Cəfər

 “Durnalar qayıdanda” – Bahadır müəllim

 “İzi itməyən cinayətlər” – Müxtəlif obrazlar

 “Günəşim ol”   - Ədalət müəllim


       S. Mirzəyevin oynadığı Ü. Hacıbəyovun “Olanlardan-keçənlərdən” və

C. Məmmədquluzadənin “Ölülər” tamaşaları Azərbaycan Dövlət Televiziyasında “Qızıl fond”da saxlanılır.

Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev tərəfindən  Azərbaycan incəsənətindəki inkişafına görə “Əməkdar artist”  fəxri adına layiq görülüb.

 

Yeniliklər

 

Repertuar
Tamaşalar
Aktyorlar
Bölmələr
Təqvim
Hava