Mehdiyeva Şarud » Lenkeran Dovlet Dram Teatri

    

Mehdiyeva Şarud

 


                         
Mehdiyeva Şarud Mehdi qızı

 
                

 1955-ci ildə Lənkəran şəhərində anadan olub.

 1973-ci ildən N. B. Vəzirov adına Lənkəran  Dövlət Dram Teatrında aktrisa vəzifəsində işləyir.  

 Oynadığı tamaşalardan rollar:

Ü. Hacıbəyov “Olanlardan-keçənlərdən” – Ana

T. Məmmədov “Gəlin həsrəti” – Bəzəkcan

Y. Edlis    “Kölgələrin oyunu”    -  Kleopatra

K. Kaldoni  “İki ağanın bir nökəri”   - Beatriçe

İ. Coşqun    “Ana laylası”   - Bahar

Ə. Əmirli   “Onun iki qabırğası”    - Ceyran

Ə. Orucoğlu    “Pul dəlisi”    - Gülnazı

S. S. Axundov “Qaraca qız” – Pəri Cahan xanım

H. Allahyarov “Bir ovuc torpaq” – Xumar

H. Mirələmov “Ləyaqət” – Yaşlı qadın

Y. Əzimzadə “Nəsrəddin” – Xeyrənisə

B. Nuşiç “Nazirin xanımı” – Nofa

Q.Fiqeyredo “Ezop” – Miletta

H.Muxtarov “Mən nənə ilə evlənirəm” – Sədəf İmanova

Q.Qorin “Herastratı unudun” - Eritta

Ə.Əmirli “Köhnə ev” - Mələk


 

 

 

 

 
 

 

Yeniliklər

 

Repertuar
Tamaşalar
Aktyorlar
Bölmələr
Təqvim
Hava