Cəfərov Məmmədyar » Lenkeran Dovlet Dram Teatri

    

Cəfərov Məmmədyar


                            Cəfərov Məmmədyar Zəkəriyyə oğlu

                                8 sentyabr 1946-cı ildə Lənkəran

                                    şəhərində anadan olmuşdur.

                                     

 1973-cü ildən N. B. Vəzirov adına Lənkəran Dövlət Dram Teatrı açıldıqdan sonra teatrın quruluş hissə müdiri kimi, daha sonra teatrın baş rəssamı vəzifəsində çalışır.

Bu muddət ərzində 60-a qədər tamaşaya tərtibat vermişdir.

Bunlardan:

V. Vişnevski   “Nəsillər eşidin”

C. Məmmədquluzadə   “Ölülər”

Ü. Hacıbəyov   “Olanlardan – keçənlərdən”

Ş. Qurbanov   “Sənsiz”

Ə.Əylisli “Yas yerindən reportaj”

C.Məmmədquluzadə “Acı xatirələr”

F.Sadıq “Alp ağüz”

S.Strotiyev “Avtobus”

S. Rəhman   “Toy”

J. B. Molyer    “Tartuf”

C.Əfruz  “Qanqın böyük dalğası”

M. Mayakovski  “Taxtabiti”

N. Nərimanov   “Nadir şah”

N. B. Vəzirov  “Bəxtsiz cavan”

H. Mirələmov   “Vicdanın hökmü”

Ə. Əmirli “Varlı qadın”

H. Mirələmov “Ləyaqət”

H. Allahyarov “Bir ovuc torpaq”

A. Zeynalov “Zəncirlənmiş toy busat”

V. Nuşiç “Nazirin xanımı”

S. S. Axundov “Qaraca qız”

Q.Fiqeyredo “Ezop”

A.Mədətov “Sezarın qətli”

V.Səmədoğlu “Mamoy kişinin yuxuları”

H.Muxtarov “Mən nənə ilə evlənirəm”

M.F.Axundov “Lənkəran xanının vəziri” və sair tamaşalara tərtibat vermişdir.

 

Yeniliklər

 

Repertuar
Tamaşalar
Aktyorlar
Bölmələr
Təqvim
Hava